SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)
  • G7 B (PEMBINAAN BANGUNAN)
  • G7 CE (PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM)
  • G7 ME (MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL)

PERAKUAN PENDAFTARAN
  • G7 B – B02 B04 B13 B27
  • G7 CE – CE10 CE21 CE36 CE38
  • G7 ME – M15 M19 M20
CODE FIELD - 130301
(Peralatan Sistem Kumbahan dan Aksesori)
  • PERMIT IPA JENIS C1 (PEMBETUNGAN)
  • PERMIT IPA JENIS C2 (PEMBETUNGAN)
  • PERMIT IPA JENIS D (PEMBETUNGAN)
  • PERMIT IPA JENIS C2 (BEKALAN AIR)